Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: September 2021

Efter en sommar med besöksrekord i svenska besökare kommer hösten och vardag. För att de hotellnyckeltal vi följer skall hållas uppe krävs bättre affärsresande än vad läget tillåter september 2021. Förhoppningen är att restriktionslättnaderna i slutet av september skall innebära bättre tider för besöksnäringen i allmänhet, men kanske affärsresandet i synnerhet. Så småningom hoppas vi även att internationellt resande skall återkomma, men indikationerna kring detta pekar på en klart långsammare återhämtning.

I skrivande stund och utifrån data om liknande nyckeltal som vi får från andra källor än SCB (som släpper sin data med två månaders eftersläp) vet vi att höst/läslovsveckan nästan nådde samma nivåer som toppen i juli/augusti, samt att lördagarna sedan restriktionerna släppte varit de bästa sedan pandemin drabbade oss.

Övernattningar:

I september 2021 hade vi i Göteborgsregionen 324 440 övernattningar varav 275 500 var svenska besökare. 15% utländska gästnätter är en nedgång från sommarens notering (16-17%).

Totalt antal övernattningar i kommersiella boendeanläggningar i september 2021 jämfört med september 2019:

Göteborgsområdet: -21% (aug: -10%)

Stockholmsområdet: -33% (aug: -36%)

Malmöområdet: -23% (aug: -20%)

Riket exkl. storstadsregionerna: +7% (aug: +3%)

SUMMA SVERIGE: -12% (aug: -12%)

Med vardagens återinträde spelar affärsresande en större roll och utvecklingen går i negativ riktning i Göteborg & Malmö, medan Stockholm går mot strömmen dels i att man attraherar lite fler internationella besökare och dels att man tar ikapp sedan tidigare förlorad mark (legat längt långt efter Malmö och Gbg). Områdena utanför storstäderna fortsätter utvecklas positivt och har alltså fler övernattningar nu än innan pandemin.

I Göteborg har svenska besökare minskat med 6%, och utländska besökare minskat med 58% jämfört med september 2019.

Kommunnivå:

Utvecklingen för de kommersiella boendeanläggningarna i de mindre kommunerna har åter blandad utveckling jämfört med 2019. Nettot är -2%, men variationen är rätt stor med Mölndal (+18%) och Öckerö/Kungälv (+11%) medan övriga ligger på minus, och sämst går det för Härryda (-18%) och Tjörn (-19%).

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Jonas Medin

Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera