Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Besöksnäringens kunskapsnav

Det har blivit dags för besöksnäringen att göra vad många andra näringar redan gjort: bygga ett gemensamt ekosystem för att stärka konkurrenskraften och spetsa våra erbjudanden genom insamling och analys av kunddata.

Besöksnäringens kunskapshubb är ett initiativ från Göteborg & Co med syfte att framtidssäkra besöksnäringen – och bidra till ökad lönsamhet för dig som företagare. Kunskapsnavet ska även stimulera akademier och privata företag till forskning och nya innovationer. Vi ser också framför oss att tillgången av öppna och delade data kommer skapa underlag för faktabaserade beslut och öppna upp för nya samarbeten.

Med hjälp av data från bland annat mobiloperatörer och kreditkortsföretag kommer du kunna fördjupa dina insikter om dina befintliga och potentiella kunder. Foto: Beatrice Törnros

Från smal data till breda insikter

Du gör det säkert redan: samlar data om dina kunder. Varje hotell, restaurang eller arrangör har idag kundregister och e-postlistor som används för att rikta erbjudanden till befintliga kunder. Men där stannar det för de allra flesta.

Hur bra vore det inte om du kunde få del också av andra aktörers kunddata? Jättebra såklart.

Och om du kunde få hjälp att omvandla datan till användbara insikter? Strålande.

Det är precis det här Besöksnäringens kunskapshubb kan erbjuda.

Hur blir jag en partner?

Är du en del av besöksnäringen i Göteborgsregionen, Sverige eller Europa och tror precis som vi på samarbete och öppen data? Kontakta oss för mer information på:
niklas.masuch@goteborg.com | +46 73 666 09 62

Så funkar det: Snabbversionen

Principen är enkel, de aktörer som lämnar data kommer kunna ta del av berikad information. Genom att vi skapar ett gemensamt ekosystem för data, snarare än agerar som konkurrenter, blir det enklare för besöksnäringen att få en helhetsbild av besökaren. Var bor de? Var äter de? Vilka aktiviteter sysselsätter de sig med oavsett med om de kommer från närområdet eller är på semester eller för den delen på besök i jobbet.

Ju fler som ansluter sig till dataplattformen, desto mer avancerad data går att få. Kunskapen om besökaren ökar successivt och i slutändan är tanken att denna plattform kan hjälpa besöksnäringen att förstå hela kretsloppet; hur tänker besökaren inför besöket, hur planerar, bokar och delar hen upplevelsen? Inom ramen för besöksnäringen kanskapshubb ska vi som destination kunna lära av historiska data, interagera med besökarna i staden med hjälp av realtidsdata och se in i framtiden med hjälp av maskininlärning och prediktiva analyser.

Så funkar det: På djupet

Besöksnäringens kunskapshubb bygger på kombinationen av humankapital och den samlade data som finns tillgänglig. Hjärtat som samlar in, berikar och distribuerar data till ekosystemet har vi valt att kalla för destinationsdataplattformen eller DDP:n.

Från det att man gör de första sökningarna på ett resmål till det att man rest hem igen lämnar man olika sorters digitala spår efter sig. Denna råvaras skickas till Destinationens dataplattform och processas till kunskap som går tillbaka till besöksnäringens aktörer.

DDP:n samlar in, konsoliderar, organiserar och distribuerar anonymiserad besöksdata som delad- eller öppna data för vidare bearbetning. DDP:n kan integreras med CRM och andra kundvårds- och analyssystem som samlar information om besökaren såsom plats, ålder, inköp, sidvisningar, klick et cetera för ytterligare segmentering och modellering.

DDP:n kommer att hjälpa företag och organisationer inom besöksnäringen med:

• Datahantering, som inkluderar integration, validering och tvättning

• Identifiera och klassificera kundattribut och beteende från online- och offline-system

• Definiera, utveckla och hantera besökssegment

• Analys av besökssegments beteende on- och offline för att förbättra segmenteringen

• Analyser av köphistorik, rörelse och andra beteenden med syfte att förbättra interaktionen med besökaren före, under och efter besöket.

• Tillhandahålla besökssegment som fungerar som beslutsstöd eller hjälper till att genomföra analyser och kampanjer

• Prediktiv analys för att förutse och förbättra upplevelsen för besökaren.

Att analysera kunddata är en självklarhet i många branscher, inte minst inom hotellnäringen. Foto: Happy Visuals

Vad är?: DDP:n kan ses som ett ekosystem som förenar besöksnäringens kund- och besöksdata från olika digitala och analoga kanaler för att möjliggöra modellering av besökssegment och optimera timing och inriktning av meddelanden och andra realtidsinteraktioner med besökaren.

För vem: Besöksnäringen behöver ett gemensamt digitalt ekosystem som exklusivt är byggt för kunskap kring besökaren; något som är mer analytiskt än en konventionell CRM-miljö. Något som kan underlätta datainsamling, profilering, segmentering och hjälpa till att vidta åtgärder och distribuera data (öppna och delade data). Samt öppna upp för forskning och utveckling baserat på besöksnäringsdata.

Byggd för: DDP:n är framförallt till för marknadsinsikter, forskning och utveckling. DDP:n blir den primära källan till varje minutdetalj om besökssegmenten, eftersom den samlar och centraliserar besöksrelaterade data från en rad applikationer, system och kanaler. Dessutom har DDP:n till uppgift att säkerställa datakvalitet, datamodellering, realtidsanpassning och automatisering.

Integration och hantering av data: DDP:n kan ta in besöksdata från alla typer av offline- och online källor. Den skapar en tydlig bild av besökssegmenten genom data från olika separata datakällor, inklusive historisk bakgrund och beteende, för att skapa en 360 ° -vy av besökssegmenten med syfte att skapa personliga upplevelser. Den lagrar besökssegmentens avsikt, beteende och preferenser genom att spåra deras aktiviteter. Det inkluderar också möjligheten att identifiera dubbletter av besökssegment för bättre segmentering.

Är det säkert?

Förutom att bygga upp kunskapen om besökaren står även frågan om datasäkerhet och integritet i fokus. All information som samlas in kommer att anonymisera och göras om till besökskluster (segment). Plattformens uppgift är således inte att kartlägga enskilda individer utan snarare att förstå vad besökaren behöver för att få ut mesta möjliga av sitt besök.

Hållbart i tre dimensioner

Besöksnäringens kunskapshubb har som fokus att beskriva och hjälpa besöksnäringens aktörer att fatta bästa möjliga beslut baserat på öppna och delade data. Förutom att hjälpa näringen förstå och optimera de ekonomiska förutsättningarna är nyckeltal och undersökningar inom social- och miljömässig hållbarhet avgörande för att kunna förstå vilka delar av ekosystemet som man påverkar eller påverkas av.

Med ökad kunskap kan vi effektivisera transporter och spara resurser. Du kan anpassa beställningar och se till att rätt personalresurser finns på rätt plats.

Besöksnäringen är en bransch som sysselsätter många, inte minst unga och nya svenskar. Kan vi hjälpa näringen växa hjälper vi också fler att komma i arbete, vilket gynnar den sociala hållbarheten.


Vet du var kunden befinner sig kan du enkelt skicka dina resurser dit. Något som Uber tagit fasta på. Foto: Happy Visuals

Exempel: Uber bygger sin framgång på data

Vi tar Uber som exempel. Med 8 miljoner aktiva kunder i 449 städer är Uber en bjässe inom transportnäringen med ett börsvärde på närmare 500 miljarder kronor. Uber samlar enorma mängder data – varje GPS-punkt för förare som är inloggade i Uber-appen lagras. Varje sökning för start- och slutdestination, tid på dygnet och preferenser för fordon analyseras. Den egna datan kompletteras med analyser av kollektivtrafiken, väder och events som driver trafik. Sammantaget får Uber en överlägsen bild av behovet av en resa på varje plats vid varje tidpunkt och vad varje resenär är beredd att betala för sin resa.

Uber kan ge chaufförerna tydliga instruktioner om var de ska befinna sig för att minimera stilleståndstid och maximera sina intäkter. Uber vet mer om trafikflöden och resebehov än staden själv och sitter i en överlägsen position att forma transportlösningar bortom taxi som möter resenärernas transportbehov och samtidigt skapar lönsamhet.

Insamling och analys av data är med andra ord essensen av Ubers framgång.


Restaurant Trends

Tillsammans med Göteborgs Restaurangförening (GRF) och Benchmarking Alliance  erbjuder Göteborg & Co alla restauranger i Göteborgsregionen möjligheten att arbeta med…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera