Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Hybrid+ Metoden

För att lyckas i omställningen till hybrida mötes- och evenemangsformat har vi tagit fram stödmetoden Hybrid+.

Mötes- och evenemangsarrangörer står nu inför en omställning där man behöver anpassa sig till sin målgrupp och hitta sitt nya format. Hybrid+ är en trestegs-modell för möten och evenemang som vill ta steget mot ett nytt mer digitalt format. Denna metod ska vara vägledande när arrangörer planerar och beslutar sig för ett hybridformat. Tanken är att utgå från sina förutsättningar, syfte och mål, målgrupper, affärsmodell och tekniska möjligheter.

Vad är Hybrid+?

 • Rådgivning och support för de möten och evenemang som visar intresse för hybridformatet
 • En metod för att ta steget mot ett nytt digitalt format
 • Tre steg som resulterar i ett beslutsunderlag och ett underlag till en projektplan. 
 • Kunskapshöjande insats i förflyttningen mot hybridformatet

En trestegs-modell som:

 • Arbetar fram och analysera målgruppens önskade effekt
  Vad ska de olika segmenten från målgruppen få ut av de digitala och fysiska formaten? 
 • Skapar ett nytt format
  Hur ska upplevelsen se ut för de fysiska och digitala deltagarna? Analysera behoven och skapa ett anpassat format. 
 • Skapar innehåll (content) och tekniska lösningar
  Hur skapar man ett interaktivt innehåll med energi? Vilka plattformar och vilken teknik behövs? 

Grundförutsättning för att skapa ett lyckat digitaltformat eller hybridformat

För att undvika missförstånd och skapa en bra produkt som infriar beställarens förväntningar, börja med en brief som besvarar följande frågor:

 • Vad är syftet med mötet/evenemanget? 
 • Är den digitala delen viktig och vad fyller den för funktion? 
 • Uppfylls syftet genom att erbjuda kunderna en digital produkt parallellt? 

Steg 1: Målgrupper, syfte, mål och budget

Först och främst behöver du svara på följande frågor:

 • Har vi koll på våra målgrupper och vad de vill?
 • Har vi ett tydligt syfte med evenemanget/mötet samt målsättning?
 • Har vi en översiktlig budget och vi vet vilka risker vi är beredda att ta?

Steg 2: Det hybrida formatet

 • Vi går igenom exempel på olika hybridformat för att  få inspiration.
 • Bestäm om det är de fysiska eller digitala deltagarna som skall få den prioriterade upplevelsen, alternativt om det är båda.
 • Skapa ert anpassade hybridformat genom att gå igenom vår checklista

Steg 3: Tänk nytt

Behöver vi tänka nytt för att skapa en högre upplevelse och interaktivitet? Om ja, koppla ihop er med innehållsexperter för att skapa ett intressant innehåll med energi och träffa kreativa experter upplevelse produktion. Om nej, fråga er om ni behöver skapa ett kostnadseffektivt möte/evenemang med teknikleverantörer? Om ni gör det kan Göteborg & Co hjälpa till att skapa en kravspecifikation samt koppla ihop er med lämpliga teknikleverantörer.

Nu är ni redo!

Nu har vi skapa ett anpassat format!

Många i branschen, inklusive jag själv, slänger sig med uttrycket hybrid utan att reflektera närmare kring begreppets avgränsningar. För att minimera risken för missförstånd och förväntningar som inte infrias är det relevant att räta ut eventuella frågetecken och skapa en samsyn i branschen kring det hybrida mötet och eventet.

Malin Ekman, Sponsrings & Eventsverige

Utbildningar, seminarier och föreläsningar

Göteborg & Co agerar som samverkansplattform i projektet Hybridupplevelser och erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar. För att ta del av vårt utbud och ansluta till Linkedingruppen, kontakta Henrik Svensson | LinkedIn.

Teknisk projektledning

Projektet driver utbildningen ”Teknisk projektledning”. Syftet är att öka kunskapen om digital produktion i samband med möten och evenemang.

Future Experience Lab

En metod för att utveckla innovationer och skapa samverkan i syfte att skapa upplevelser utifrån nya innovativa lösningar eller med hjälp av kreativitet.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera