Hoppa till innehållet

Näringslivsgruppen

En aktiv, kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation.

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor, verksamhet och region.

Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans.

Näringslivsgruppens målbild 2030.

Triple helix

Näringslivsgruppen har 22 medlemsföretag från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Tillsammans skapas en kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation.

Genom att satsa på kulturella, kunskap- och näringslivsrelaterade projekt stimuleras en långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion.

För att nå sin målbild arbetar Näringslivsgruppen efter tre strategier: Vi utvecklar samverkansformer genom att lotsa in nya aktörer i…

Näringslivsgruppen har sedan starten 1991 satsat mer än 150 miljoner kronor i olika projekt. Nedan följer ett urval av projekten…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera