Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Möten

Attraherar forskning, talang och beslutsfattare till Göteborg.

För att bidra till en fortsatt positiv utveckling av staden som mötesdestination bedriver Göteborg & Co Möten ett målinriktat arbete genom uppdraget att marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga möten, politiska möten samt större företagsmöten.

Göteborg ska vara en globalt ledande destination för hållbara möten.

Mötesstadens målbild

Göteborg & Co Möten går även under det internationellt vedertagna namnet Gothenburg Convention Bureau.

Vad gör en Convention Bureau?

En Convention Bureau (CVB) arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten. En CVB bidrar i ett långsiktigt perspektiv till att stärka dess varumärke och tillväxt. En stor del av arbetet för en CVB handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. En CVB ska hjälpa bland andra kommuner, högskolor, myndigheter och företag att genom möten sätta fokus på deras verksamhet och destinationen de verkar på. Varumärkesarbetet för destinationen är en mycket viktig del i en CVB:s verksamhet för att tydliggöra värden och få fler att sälja in den som mötesplats. En Convention Bureau är icke vinstdrivande och dess tjänster är kostnadsfria.

Affärsområdet Möten och dess inriktning

Göteborg & Co Möten marknadsför och säljer in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga möten, politiska möten samt större företagsmöten. Förutom att mötesbranschen skapar tillväxt och profilerar stadens forskning, innovationer och företag stärker den även Göteborg som en attraktiv plats att studera, verka och investera i.

I bred samverkan

Göteborg & Co Möten arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla forum där det offentliga, näringslivet och akademin kan mötas och enas om gemensamma åtgärder som är bra för mötesbranschen.

Hållbarhet – en nyckel till framgång

Göteborg är världens mest hållbara mötesdestination enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index 2016, 2017, 2018, 2019 och 2021. Hela staden arbetar fokuserat med frågor som rör hållbarhet; både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

En annan viktig del av Göteborg & Co Mötens hållbarhetsarbete rör miljödiplomering. Läs mer om hållbarhetsarbetet och hållbara möten.

Mer om Mötesstaden

Läs mer om möten i Göteborg och hur du kan samarbeta med Göteborg & Co.

Annika Hallman

Chef Möten
+46 31 368 40 52

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera