Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Marknad & Kommunikation

En kreativ digital uppstickare, som bidrar till att stimulera till nya reseanledningar och alltid skapar något att tala om.

Den nya tidens turism gynnar destinationer som är nytänkande och innovativa – i fråga om såväl utbud som kommunikation. Vi har redan ställt om från tryck till digitalt. Nu går vi mot en destinationsmarknadsföring som är mobil, social, autentisk och always on.

Avdelningen består av tre enheter med olika uppgifter:

PR, Travel Trade & Kampanjer arbetar med att få människor att upptäcka och välja Göteborg. Detta görs bland annat genom internationella kampanjer, bearbetning av media och influencers. Arbetet med tema & säsonger, i nära samverkan med besöksnäringens aktörer, bidrar till utvecklingen av destinationens utbud och stärkt attraktionskraft. Exempelvis identifierar man nya teman och säsonger som kan bidra till ökat inresande över hela året. Höststaden, Julstaden och Alla Hjärtans vecka är exempel på säsonger som projektleds från Göteborg & Co. Cykelturism, design-, och måltidsturism är exempel på teman.

Inhouse skapar kommunikations- och marknadsföringsmaterial för destinationen, avdelningen och resten av bolaget. Vår redaktion tar fram innehåll till alla våra sociala kanaler och till destinationens besökssajt goteborg.com. Inhouse arbetar med text, bild, hemsidor och rörligt media.

Besöksservice bedriver turistbyråverksamhet och garanterar besökarna bästa möjliga upplevelse på plats och ett gott bemötande i bolagets digitala kanaler. Varje år nyttjar nära en halv miljon besökare kompetensen på stadens Visitor Center på Kungsportsplatsen.

Foto: Peter Kvarnström

Detta arbetssätt möjliggör närvaro genom besökarens hela resecykel.

Målgrupp

I destinationen Göteborgs Varumärkesplattform identifieras målgrupperna ”Den vardagssmitande livsnjutaren” och ”Den nyfikna upptäckaren”. Dessa målgrupper är underkategorier till ”Den globala resenären” och baseras på intresseområden snarare än demografiska faktorer eller geografi . Destinationens tillväxtambition sträcker sig till såväl närmarknader och fjärrmarknader som Kina och USA.

Destinationens kärnvärden

All kommunikation utgår från destinationens kärnvärden: inspirerande, mänsklig och  pluralistisk.

Kanaler

Marknad & Kommunikation arbetar i ett brett spektrum av kanaler. Goteborg.com och de sociala kanaler som finns kopplade till Göteborg/Gothenburg är viktiga, men allra viktigast är kanske vad andra säger om oss. Vid sidan om vårt PR-arbete, kampanjer och innehållsskapande lägger vi därför stor energi på att sprida ordet om Göteborg via andras plattformar. Vi vet att nöjda besökare är de allra bästa ambassadörerna och därför jobbar vi hårt med att underlätta för alla som besöker destinationen att vara engagerade medskapare av varumärket Göteborg.

Samverkansplattform för vänner

Resenärer attraheras av storstadens utbud, gärna i kombination med upplevelser i naturen. Här har Göteborg en stark konkurrenskraft. För att dra nytta av upplevelsen av stad och natur jobbar vi tillsammans med såväl GR-regionen som Västra Götalandsregionen över kommungränserna. Göteborg & Co har pågående samverkansavtal med flera partners inom staden, organisationer och näringslivet inte minst Visit Sweden och Turistrådet Västsverige. Tillsammans med våra vänner lever vi upp till vår uppgift att utgöra en samverkansplattform för besöksnäringens utveckling.

Verksamheten går under namnet Gothenburg Visitor Centre. Här finner du mer information och kontaktuppgifter.

Kontakt

Andrea Jovell

Chef Marknad & Kommunikation
+ 46 703 97 00 63

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera