Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Göteborgs evenemangsstrategi

Tack vare uthålligt, medvetet och metodiskt arbete har Göteborg utvecklats till en framgångsrik evenemangsstad.

Upplevelsedestinationen Göteborg med sikte på 2030

Denna övergripande evenemangsstrategi markerar nästa steg i stadens utveckling och Göteborg Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad och en upplevelsedestination i framkant.

En fundamental utgångspunkt är målbilden att vara internationell förebild som alltid utmanar hållbarhetsbegreppet i alla delar genom att verka för en destination som erbjuder hållbara, attraktiva och unika upplevelser.

Evenemangsstrategins förverkligande befäster Göteborg position som ledande hållbarhetsregion och provkörningsarena för hållbara innovationer. På samma gång blir en denna position en unik plattform för hållbara evenemang i en egen klass vad gäller upplevelsehöjd, växtkraft och förändringsdriv.

Sammantaget blir effekten att evenemangsstrategin gör Göteborg till en erkänd provkörningsarena för hållbara liv i hållbara samhällen – som får förändring att hända.

Göteborgs Stads långsiktiga ambition inom evenemang är att balansera fokus på attraktionskraft (för näringsliv, boende och inflyttande) med social utveckling (utveckla ett samlat Göteborg, för boende, verkande och närregion). De vägval som formuleras här kommer att stärka evenemangs möjlighet att bidra till social utveckling, ökad attraktionskraft och turistekonomiska effekter.

Sammantaget ska detta fokus säkerställa goda reseanledningar och ett balanserat flöde av besökare under årets perioder, och därigenom starkt bidra till att nå turistekonomiska effekter i enlighet med Besöksnäringsprogrammet 2030. Det ska skapa stolthet hos göteborgare, nyfikenhet hos besökare och beundran i en omvärld med samma värdegrund som vår.

Evenemangsstrategin tar sikte på 2030 och det yttersta målet är att starkt bidra till stadens programförklaring Hållbar stad – öppen för världen.

Evenemangsstrategin synkroniseras med Besöksnäringsprogrammet 2030 och andra relevanta program, strategier och policyer, och förverkligas i nära samverkan med destinationens många intressenter gällande evenemang och upplevelser.

Grafik som visar positionering och förflyttning för Upplevelsestaden Göteborg.

Förändringsdriv, växtkraft och upplevelsehöjd är vårt löfte – och vår lösning

Med fokus på förändringsdriv, växtkraft och upplevelsehöjd skapar vi unikt värde för evenemang i Göteborg – och på samma gång blir evenemangens genomföranden i Göteborg ojämförliga och enastående. På så vis är vårt löfte också vår lösning för att uppnå evenemangsstrategins ambitioner.

Förändringsdriv

Skapa socialt engagemang genom evenemang

Vi ska utveckla en stad fylld av ett stort utbud av lokala, regionala, gärna deltagardrivna evenemang för att uppfattas som en levande, ”tillåtande” stad. Ett överordnat syfte är att få såväl boende som närboende och besökande att träffas i gemensamma sammanhang och skapa förutsättningar för att mänskligt bygga samman staden.

Utveckla nya nivåer av legacy

Evenemangsstaden Göteborg har lång erfarenhet och gedigen kompetens när det gäller att skapa bestående förändring genom evenemang. Vi vill vara fortsatt ledande och en beundrad förebild i att utveckla modeller och metoder för evenemang som förändringskraft. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att få förändring att hända, och locka många att utveckla tillsammans med oss.

Utmana hållbarhetsperspektivet i alla dimensioner

Att arbeta för hållbara evenemang och möten har satt Göteborg på kartan, inte minst internationellt. Göteborg ska fortsatt vara en föregångare såväl för att utveckla hållbara evenemang, som för att få hållbar förändring att hända genom evenemang. Vi bidrar till bestående förändring för evenemang genom att utmana hållbarhet i alla dimensioner, med hänsyn till människor, miljö, ekonomi och samhälle och med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna.

Förnya samverkansformer inom och med staden

Goda samverkansmodeller har varit en framgångsfaktor för evenemangsstaden Göteborg. Dessa behöver kontinuerligt utvecklas så att omvärldens uppfattning om stadens koordinerande och stöttande insatser inspirerar fler att välja Göteborg som arena med en god och balanserad spridning såväl geografiskt som över året. Vi behöver ständigt förnyade samverkansformat anpassade till olika slags evenemang, och vi behöver skapa nya möjligheter att arbeta agilt och behovsorienterat, samtidigt som vi säkerställer övergripande helhetssyn när och där det behövs.

Bredda och fördjupa intressentfokus

En evenemangsstad med ambitionen att ”provköra framtiden” förutsätter långsiktigt engagemang med stadens näringsliv och djup förståelse för dess behov och önskemål med koppling till evenemang. Det kräver ett stärkt fokus på förmågan att tillgängliggöra och skapa möjligheter för konceptuella testbäddar, lanseringar och andra behovsstyrda utmaningar som bjuder evenemangens besökare på upplevelsehöjd, insikt och framtidshopp.

Växtkraft

Gör hela året till högsäsong

Vi ska se till att det finns något för alla, i hela staden, året om. Med ett väl balanserat och gemensamt synkroniserat evenemangsår skapar vi förutsättningar för en stad som sjuder av aktivitet och är öppen för delaktighet, medskapande och engagemang.

Säkerställ global attraktionskraft

Göteborgs globala attraktionskraft bygger på unika evenemangsformat där vi med hela staden som arena kan skapa upplevelsekoncept i en egen klass. Genom ökad samverkan med bl a näringsliv och akademi gör vi oss i högre utsträckning kända och valbara för globala aktörer utan särskild koppling till Göteborg.
Vi ska också sträva efter att vara den destination i Europa som bäst attraherar internationellt ledande företag inom evenemangsutveckling, och som samtidigt använder evenemangsstaden som testarena.

Få befintliga arrangemang att expandera i format

Vi har en enastående plattform av återkommande arrangemang i staden, i allt från idrottsevenemang och festivaler till mässor, möten och event som kanske inte i sig själva skulle definieras som evenemang. Men då gränserna blir allt mer flytande och behovet av upplevelsehöjd alltmer generellt finns en stor potential i få befintliga arrangemang att expandera i format. Att göra mässor till festivaler och komplettera möten med evenemang.

Skapa grogrund för nya hållbara evenemang

Stora evenemang börjar oftast som små, och betydelsen att främja mindre eller nystartade evenemang för att skapa långsiktig tillväxt i evenemangskalendern kan inte nog understrykas. Vi behöver stärka ett gynnsamt start up-klimat för nya evenemang och skapa modeller för tillväxtstöd för att få befintliga evenemang att växa.

En särskilt växande del av evenemangskartan är näringslivets egna evenemang, ofta hybrider mellan möten, utbildningar, lanseringar och event. Göteborg är en utmärkt arena för sådana möten och för att få dem att växa till självständiga, unika, årligen återkommande evenemangskoncept.

Många aktörer som bjuder in eller själva arrangerar internationella möten har behov av resurser och kunskap om legacy-utveckling. Här finns stor potential att i samverkan bidra till ökad verkningsgrad.

Säkra kompetensförsörjning

Evenemangsstaden Göteborg behöver systematiskt bidra till säkrad kompetens och utveckla förutsättningar för framtida kompetensförsörjning, i nära samverkan med utbildningsaktörer (skolor) liksom utvecklingsansvariga inom kompetensområdet (GR, Visita) etc – och med aktörerna i näringen.

Vi ska verka för att evenemangsstaden Göteborg upplevs som en föregångare i fråga om såväl kompetensutveckling som arbetsmarknads- och näringslivsvillkor.

Upplevelsehöjd

Värva stort – och rätt

Välkända engångsevenemang är viktiga. Vi ska identifiera och värva evenemang som lyfter Göteborg i enlighet löftet om en Hållbar stad – öppen för världen. För att lyckas med detta ska vi ta fram en plan för önskade evenemang fram till 2030, effektivisera våra processer och säkerställa långsiktig finansieringsmodell.

Erbjuda fantastiska mötesplatser

Göteborg ska vara en arena för alla sorters evenemang, i hela staden, under hela året. För detta krävs lokaler, anläggningar, arenor, miljöer och områden som svarar upp mot de behov som följer av denna strategis ambitiösa målsättning, liksom nära samverkan mellan stadens olika förvaltningar och aktörer inom näringen för att optimera upplevelseåret i stadens offentliga rum.

Utveckla unika mötesformat

Förväntan på upplevelsehöjd och unika mötesformat ökar drastiskt, såväl fysiskt som digitalt. Som effekt av Covid19 har förändringstakten exploderat när det gäller utveckling av nya digitala koncept för upplevelser. Med ständig utgångspunkt i staden som arena ska vi också säkerställa att vi är i framkant gällande utveckling av hybridmöten och digitala deltagare, inte minst för ett tillgänglighetsperspektiv.

Skapa genomslag utan motsvarighet

Med en särskild förmåga att nyttja digitala verktyg och möjligheter, jämte att bygga kraftfulla communitys genom starka relationer och hög relevans skapas förutsättningar för engagemang och involvering – före, under och efter (eller hela tiden emellan) genomföranden. Genom nätverk och samverkan på alla nivåer och med kommunikationskompetens i ständig framkant skapas kännedom och genomslag i en egen klass för evenemang i Göteborg.

Gör evenemang i Göteborg oslagbara och oflyttbara

Genom målmedvetet och uthålligt arbete för att göra evenemang i Göteborg oslagbara ifråga om upplevelsehöjd och förändringseffekter utifrån staden Göteborgs förutsättningar att vara en provkörningsarena för hållbar omställning, blir de så sammanlänkade med stadens atmosfär, infrastruktur och innovationskraft att de också kommer att upplevas oflyttbara.

Engagemangseffekter

I en värld med allt mer tillgänglig information, i en tid av allt snabbare omställning och med ett program som siktar tio år framåt i tiden är det praktiskt taget ogörligt att slå fast alltför detaljerade mätpunkter.

Övergripande för hela denna strategi är att bistå staden Göteborg att komma först till framtiden och förlösa förmågan att uppnå radikal förändring genom att skapa samverkanskraft utifrån en gemensam idé om livet som vi vill leva det – i varje del av staden och destinationen.

Målbilden är att Göteborg blir en omtalad förebild för att använda evenemang som drivare för helande stadsutveckling och erkänt världsledande inom hållbar evenemangsutveckling.

Genom djup inkludering, brett medskapande och en utpräglad förmåga att samverka med boende, verkande och besökande i glokala communities skapas en global open source-plattform för hållbar samhällsutveckling, där evenemang pågår både fysiskt och digitalt, och i lika utsträckning under genomförande som däremellan.

Hållbar utveckling och omställning

Vi vill erövra positionen ”evenemangsstaden för att provköra hållbara framtider – och få hållbar förändring att hända”. Vi vill därför för varje evenemang stimulera och utvärdera förväntad förändring, och vi vill i varje evenemang påvisa hur vi utmanat hållbarhetsbegreppet i alla dimensioner.
Vi vill genom denna positionering också aktivt bidra till att uppnå staden Göteborgs positionering Hållbar stad – öppen för världen.

Social utveckling

Utifrån den fundamentala målsättningen att evenemang ska skapa hållbar förändring uppstår en god spiral som i stora delar bidrar till att förverkliga sig själv: Genom hållbara evenemang som skapar hållbar förändring skapas en mer hållbar stad; en stad som består av engagerade invånare och medarbetare som skapar hållbara evenemang och upplevelser, och driver förändring för ett mer hållbart liv. En jämlik stad där invånarna har god hälsa och mår bra.

Klimat och miljö

Vi arbetar långsiktigt och tillsammans inom staden och i partnerskap för att utveckla sätt att maximera positiva effekter och neutralisera negativa effekter evenemang. Vi ska inom evenemangsstaden ständigt förbättra och utvärdera hållbarhetsarbetet och verka för att inspirera andra till mer hållbara val.
Vårt mål är att Göteborg ska vara klart hållbarhetsledande vad gäller evenemangs klimatpåverkan, och en föregångsarena för klimatpositiva metoder och modeller.

Legacy

En avgörande faktor för Göteborgs framgångar som evenemangsstad har varit ett tidigt fokus på bestående och värdeskapande resultat även efter genomfört evenemang, såväl för arrangemanget som för staden. Genom ännu starkare fokus och strukturerat utvecklingsarbete ska Göteborg ta en starkare position som omtalad föregångare för värdeskapande förändring genom evenemang.


Attraktionskraft

Evenemang bidrar till stärkt attraktionskraft i många perspektiv avseende omvärldens syn på Göteborg som destination, såsom näringslivets vilja att investera, talangers vilja att verka och resenärers lust att besöka – på kort och lång sikt.

Samhörighet & stolthet

Involvering och samskapande i egna eller andras evenemang är något av nutidens föreningsliv, och en framgångsfaktor för att göra göteborgarna till stolta och delaktiga ambassadörer för destinationen och stadens utveckling.

Medialt genomslag

Medialt genomslag handlar både om hur vi som evenemangsstad skapar uppmärksamhet runt genomföranden, men också om hur evenemangen i sig själva sprider bilden av Göteborg. Att mäta evenemangsstadens mediala genomslag är en självklarhet då synlighet är en förutsättning för attraktion och varumärkesbygge.


Ekonomiska effekter

Ekonomiska effekter omfattar investering och risk, direkta intäkter för branschen och för evenemanget självt. Näringslivets direkta intäkter, omsättning, beläggningsgrad och sysselsättning är viktiga nyckeltal för att mäta effekt av satsningar.

Vid sidan av de direkta intäkterna spelar de lokala turistekonomiska effekterna stor roll för staden. Inte minst i perspektivet hur de skapar jobb inom hotell, restaurang/service, upplevelser och shopping. Effekt på längre sikt är att bidra till en hållbar besöksnäring, beundrad för dess innovationsförmåga, hållbara tillväxt och goda arbetsförhållanden.

Ytterligare betydelsefullt ekonomiskt värde uppstår av evenemangens preventiva effekter, liksom genom dess legacy för bestående förändring.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera