Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Evenemang

Göteborg är en framstående evenemangsstad och evenemangen är betydelsefulla – både för staden som resmål och för att långsiktigt bygga en attraktiv stad.

En gemensam kärlek till evenemang

Göteborgs framgångar som evenemangsstad beror i hög grad på vårt välutvecklade kultur- och föreningsliv, den starka svenska idrottsrörelsen, ett väl utvecklat samarbete mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn samt Göteborgs närhetskoncept med arenorna och hotellen placerade på gångavstånd mitt i centrum.

Vårt uppdrag

Affärsområdet Evenemangs uppdrag är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Inom affärsområdet finns fyra enheter; Värva och försäljning, Evenemangsutveckling, Projekt och Vetenskapsfestivalen.

Värva och försäljning positionerar och säljer in destinationen Göteborg genom att värva eller etablera större nationella och internationella evenemang inom kultur och idrott. 

Evenemangsutveckling arbetar med att genom samverkan och evenemangskompetens i framkant bidra till att utveckla hållbara evenemang som skapar en attraktiv stad och långsiktiga positiva samhällseffekter.

Projekt hanterar planering och genomförande av bolagets aktuella produktioner av evenemang. 

Vetenskapsfestivalen skapar årligen mötesplatser för kunskap, inspiration och nya perspektiv.

Planeringen och genomförandet av evenemangen ger kontinuerlig kompetensutveckling. Att genomföra väl är en viktig del i värvningen av nya evenemang. Ett väl genomfört evenemang innebär stora möjligheter att visa upp kvaliteter för internationella organisationer och förbund.

En hållbar evenemangsstad

Affärsområdet Evenemang har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett viktigt verktyg är miljödiplomering av evenemang. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt.

Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete för att bli en hållbar evenemangsstad.

Hela staden som arena

Evenemang i stadsrummet bidrar till ett rikare folkliv men främjar även mångfald och integration. Affärsområdet har sedan länge arbetat med att använda hela staden som arena vilket numera är ett av Evenemangsstadens styrkeområden. Genom en väl fungerande samverkan i staden och en tillåtande inställning till användande av stadsrummet kan vi stärka bilden av Göteborg som en levande och attraktiv stad. Affärsområdet driver samverkan mellan aktörerna i staden och verkar för ett smidigt samarbete med stadens myndigheter och förvaltningar.

Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara evenemangsstad.”
– Evenemangsstadens målbild med sikte på 2030.

Arrangera evenemang i Göteborg

Läs mer om evenemang i Göteborg och hur du kan samarbeta med Göteborg & Co.

Göteborgs evenemangsstrategi

Upplevelsedestinationen Göteborg med sikte på 2030 Denna övergripande evenemangsstrategi markerar nästa steg i stadens utveckling och Göteborg Stads vilja att…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera