Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Organisation

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för och med boende, besökare och företagare. För en hållbar stad – öppen för världen.

Bolaget är även moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. I klustret ingår Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co. Informell ledningsgrupp för klustret är vd-rådet som består av vd för respektive klusterbolag.

Samverkan med det privata näringslivet sker via Besöksnäringens Forum där representanter från besöksnäringen i Göteborgsregionen medverkar.

chema
Göteborg & Co:s organisationsschema.

Styrelse

Ledamöter

Jonas Ransgård (M) ordförande
Eva Flyborg (L) 1:e vice ordförande
Alice Vernersson (V) 2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)
Anna Karin Hammarstrand (D)
Madeleine Jonsson (MP)
Linnea Wikström (S)

Suppleanter

Sarah Ullmark (M)
Jan Nilsson (S)
Thaher Pelaseyed (V)

Arbetstagarrepresentanter

Petra Gamerdinger, Göteborg & Co
Mikael Persson, GotEvent
Bosse Nordlander, Liseberg

Ledning

Ansvarar för det övergripande, långsiktiga, strategiska arbetet med att utveckla Göteborg som destination. Ledningen ansvarar också för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt och samarbeten. Ledningsgruppen består av chefen för respektive affärsområde samt stabsfunktioner. Vd:n har det övergripande ansvaret för all personal.

Möten

För att bidra till en fortsatt positiv utveckling av staden som mötesdestination bedriver Göteborg & Co Möten ett målinriktat arbete…

Evenemang

En gemensam kärlek till evenemang Göteborgs framgångar som evenemangsstad beror i hög grad på vårt välutvecklade kultur- och föreningsliv, den…

Marknad & Kommunikation

Genom att berätta om och visa upp destinationen skapar Marknad & Kommunikation lust och inspiration till Göteborg.  Vi vårdar och…

Staben

Avdelningen Staben består av tre enheter: Samordning, hållbarhet och konst & kultur, Analys & omvärld samt IT & upphandling.. Samordning, hållbarhet…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera