Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Om Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Vinga fyr

Göteborg vill växa som destination. Grogrunden för tillväxt skapas genom ett välmående näringsliv, genom att fler upptäcker och väljer Göteborg, att människor trivs och känner stolthet över Göteborg, att talanger och kompetens attraheras till näringsliv och akademi. För allt detta spelar besöksnäringen en betydande roll.

Tillväxten kommer inte av sig själv

Besöksnäringen är en viktig näring i svensk ekonomi och har under flera decennier varit en framgångsrik del av Göteborgsregionens strategier för tillväxt och attraktivitet. Men också en hävstång för hållbar samhällsutveckling. Besöksnäringen bidrar till att uppnå flera av stadens ambitioner och mål inom hållbarhet, internationella relationer, utbildning, sysselsättning, näringslivsutveckling, kulturliv och integration.
Att en destination upplevs som attraktiv är avgörande för besöksnäringsföretagens tillväxt och lönsamhet. Med rätt stöd kan destinationen som gemensam arena för upplevelser och besöksanledningar skapa ett långsiktigt bidrag till en öppen och hållbar samhällsutveckling.

Göteborg & Co som plattform för samverkan

Samarbete är en grundbult om Göteborg ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå, som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser, främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. I det här arbetet fungerar Göteborg & Co som en plattform för samverkan.

Värdegrund

Göteborg & Co:s värdegrund bygger på samma kärnvärden som ska genomsyra destinationen Göteborg:

  • Mänsklig – varm, vänlig, välkomnande
  • Inspirerande – mångsidig, progressiv, i förändring
  • Pluralistisk – rebellisk, innovativ, dynamisk

Varje medarbetares kompetens och engagemang är viktigt för att Göteborg & Co ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Men också för hur vi vill uppfattas som arbetsgivare. Kärnvärdena beskriver vad som ska forma verksamhetens kultur och hur medarbetare och samarbetspartners ska vara mot varandra.

Klustret Turism, Kultur & Evenemang

Göteborg & Co ingår tillsammans med Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Göteborg & Co är klustrets moderbolag.

Organisation

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för och med boende,…

Styrande dokument

Bolagets uppdrag, mål och verksamhet Destinationen Göteborg kan blicka tillbaka på tre decennier av obruten tillväxt – men i kristider…

Affärsplan och verksamhetsberättelser

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningar sedan flera år tillbaka. Här är också Göteborg & Co:s affärsplan 2021. Den beskriver…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera