Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Bästa praxis

Läs om möten som lyckats väl i Göteborg.

Delegatmaximering, hållbarhetsarbete och insatser för lokalsamhället – det finns många sätt att mäta framgång på. Här presenterar vi några möten som lyckats väl i Göteborg.

Det finns också ett antal goda exempel från arrangörer som lyckats integrera hållbarhetsarbete som en naturlig del av sitt evenemang. De återfinns på sidan om hållbara evenemang.

AEPC 2021 – Lyckad digital kongress i Gothia Studio på Svenska Mässan

AEPC skulle genomförts i maj 2020, men på grund av pandemin ställdes kongressen om till helt digitalt format 2021.

AWC 2019 – miljöcertifierad kongress med stort lokalt innehåll

Under våren 2019 samlades ledare från internationella organisationer på Associations World Congress & Expo, AWC i Göteborg. Göteborg fick stora möjligheter att till beslutsfattare visa upp staden, dess lokala kompetens och samtidigt stärka positionen som hållbar mötesstad.

Bland de inbokade talarna på kongressen fanns flera från Göteborg som delade med sig av stadens lokala kompetens. Man fick också möjlighet att lyssna till erfarenheten från tidigare lyckade genomförda möten, såsom ESOC 2018, om hur en vetenskaplig kongress bäst når ut till allmänheten för att skapa avtryck inför framtiden.

Vidare erbjöds deltagarna att följa med på en så kallad Destination Day för fördjupad kännedom om Göteborg och dess styrkor: hur Göteborg arbetar med att värva kongresser och möten och stadens starka samarbete med forskning och utveckling. Detta genom besök hos företag inom forskning och utveckling.

Som världens mest hållbara destination så var det en självklarhet att AWC skulle miljöcertifieras enligt Svensk Miljöbas och detta gjordes genom ett flertal insatser. Bland annat bjöds det på en hög andel ekologiska och närproducerade råvaror och under en av kongressdagarna serverades det endast vegetariska rätter. Stor ansats gjordes också för att minimera matsvinnet under kongressen. Deltagarna försågs även med var sin vattenflaska och uppmanas att fylla på den med kranvatten.

ESOC 2018 hur en vetenskaplig kongress kan nå ut till allmänheten för att skapa avtryck inför framtiden

Under European Stroke Organisation Conference, ESOC, när fler än 4 500 specialister från över 90 länder besökte staden gjordes flera framgångsrika insatser för att nå ut till allmänheten. Bland annat anordnades ett publikt seminarium med titeln ”Hur kan jag minska risken att drabbas av folksjukdomen stroke?”. Panelen bestod av ett engagerat team av specialister samt tidigare patienter. Seminariet besöktes av ungefär 250 personer.

En annan viktig del i programmet, var de skolbesök som gjordes på fyra gymnasieskolor i Göteborg. Elever i naturvetenskapliga program, samt inom vård och omsorg fick besök av kongressdeltagare, som föreläste och väckte intresset för ämnet stroke. Flera elever gjorde därefter studiebesök på kongressen.

Det hölls även ytterligare publika föreläsningar och paneldiskussioner. På det årliga evenemanget Göteborgsvarvet kunde man lyssna till föreläsningen ”Stroke och fysisk aktivitet”. Kongressens delegater fick också möjlighet att springa i Västra Götalandsregionens startgrupp.

ECOC 2017 – stora möjligheter att påverka med miljödiplomerad konferens

Under 2017 när ECOC, the European Conference on Optical Communication hölls i Göteborg, besöktes konferensen och dess utställning av 5 900 deltagare från hela världen. I syfte att bidra till en reducerad miljöpåverkan valde arrangörerna för årets konferens att för första gången miljödiplomera konferensen efter Svensk Miljöbas kriterier. Några av åtgärderna som ledde fram till miljödiplomeringen var måltiderna. ECOC arrangör valde t ex att servera fisk som var MSC-märkt, färre måltider inkluderade kött och till lunch fanns alltid ett vegetariskt alternativ. Allt kaffe/te som serverades var ekologiskt och Fairtrade-märkt. Smörgåsar hade minst två ekologiska huvudingredienser.

Deltagarnas resor till och från Göteborg klimatkompenserade arrangören delvis via organisationen “Rädda Regnskog” som arbetar för att skydda regnskog i Ecuador och Colombia. Med själva möteslokalen, Svenska Mässan, strategiskt placerad mitt i staden hade besökarna dessutom gångavstånd till hotell och sociala aktiviteter och kunde undvika miljöpåverkande transporter.

ECOC valde även, i stället för gåvor till föreläsare, att donera 100 000 kronor till den svenska organisationen ”Barnfonden”. Donationen användes till ett projekt i tredje världen, där läslampor drivna på solenergi gavs till barn.

European Obesity Summit 2016 – Barn och allmänhet engagerades i viktig fråga

Kongressen European Obesity Summit arrangerades på Svenska mässan och erbjöd en plattform för diskussioner kring det ur folkhälsoperspektivet mycket viktiga ämnet fetma och den senaste vetenskapen i ämnet. Totalt 1 500 personer deltog i programmet och i samband med mötet utvecklades ett publikt koncept för att uppmärksamma allmänheten på de konsekvenser som övervikt medför för den enskilde individen och samhället. Parallellt med kongressen startade Universeum Science Center tillsammans med Göteborgs Universitet en populärvetenskaplig serie om hälsa riktad till barn, föräldrar, lärare samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den här typen av kunskapsöverföring är en typ av socialt hållbarhetsarbete som Göteborg Convention Bureau arbetar mycket med.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2016 – Delegatmaximering med lyckat resultat

Med 3 400 delegater från fler än 80 länder blev 2016 års upplaga av International Forum on Quality and Safety in Healthcare den största i forumets 21-åriga historia (föregående års möte i London hade 2 800 delegater). Förutom allt som hände på mässområdet arrangerades studiebesök bland de bästa kvalitets- och säkerhetsinitiativen inom svensk sjukvård både i och utanför staden. Inför mötet arbetade Gothenburg Convention Bureau aktivt med att säkra ett högt deltagarantal.

WEEC World Environmental Education Congress 2015 – Allmänheten engagerades i miljöfrågor

World Environmental Education Congress (WEEC) är en internationell kongress kring utbildning och hållbar utveckling. I samband med kongressen där 800 personer från 73 länder deltog, arrangerades publika evenemang och tävlingar för att föra ut kunskap och intresse för mässans ämne till allmänheten. Bland annat fick skolelever tävla om att ta fram hållbara recept för konferensmiddagen. Även Trygg, vacker stad och förvaltningarna Miljö, Konsument och Medborgarservice samt Kretslopp och Vatten deltog genom att visa upp delar av sin verksamhet för allmänheten. Genom sina publika delar bidrog kongressen till social hållbarhet samtidigt som den fick lokal uppmärksamhet och synlighet.

Swedental 2015 – Delegatmaximering och lokalt engagemang

Inför den Odontologiska Riksstämman, Swedental, samarbetade Göteborg Convention Bureau, Svenska Mässan och Västra Götalandsregionen för att stärka stämmans roll i Göteborg. För att stärka det regionala deltagandet och ta till vara på möjligheten till kompetensutveckling bjöd Västra Götalandsregionen in alla regionanställda tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister till stämman och en särskild utbildningsdag. Samtliga delegater fick även ett särskilt paketerbjudande om att stanna kvar i Göteborg över helgen efter avslutad kongress. Arbetet för delegatmaximering bidrog till en ökning av besökarantalet med 25 procent vilket naturligtvis stärkte arrangörens ekonomiska förutsättningar.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera