Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

En av Världens mest hållbara hotellstäder

De flesta vet att det är viktigt att välja el och uppvärmning från förnybara källor, köpa miljömärkt mat, källsortera och återvinna sitt avfall – hemma. Men hur påverkar du miljön när du bor på hotell?

I Göteborg finns det fler än 12 600 hotellrum och varje år görs det omkring 5,2 miljoner övernattningar – så det är klart att hotellens miljöarbete spelar stor roll för klimatet och miljön.

I Göteborg är 95% av hotellrummen miljömärkta

När du väljer att bo på hotell i Göteborg gör du också ett smart miljöval. 95 procent av hotellen är miljöcertifierade och innehar tredjepartsmärkning som Svanen, Green Key, Svensk miljöbas och/eller ISO 140001.

Kraven för de olika märkningarna skiljer sig åt men gemensamt för alla är att de ställer höga krav på verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete. När du exempelvis väljer ett Svanenmärkt hotell kan du vara säker på att användningen av fossila energikällor är strikt reglerad, att mängden avfall mäts och regleras efter givna gränsvärden och att användningen av kemiska produkter (som exempelvis rengöringsmedel) begränsas. Dessutom förbinder sig hotellen att kontinuerligt utbilda sin personal i miljöarbetet. Bryter verksamheten mot miljömärkningens regler förlorar det sin märkning. Att miljömärkning är en viktig konkurrensfördel fungerar som en ytterligare garanti för att hotellen tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar.

Hotellkedjan Scandic är ett bra exempel på företag som arbetar målmedvetet med hållbarhet. Redan 1996 började hotellen att månadsvis rapportera sin energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning och osorterade avfall. Scandics målmedvetna och systematiska arbete för att reducera verksamhetens miljöpåverkan har därefter kontinuerligt visat på förbättrade resultat. Scandic var också först med konceptet ”häng-upp-handduken-om-du-vill-använda-den-igen”. Något som blivit standard på hotell över hela världen.

Svenska Mässan Gothia Towers är en klimatsmart mötesplats och sedan 2011 täcks hela anläggningens elbehov av vindkraft. Optimering av fastigheten pågår löpande med hänsyn till bl.a. ventilation, uppvärmning och kyla och målet är att årligen sänka den totala energiförbrukningen.

Ofta är det de små insatserna som tillsammans gör stor skillnad. Exempelvis kan du som konsument göra stor skillnad bara genom att välja ekologiskt kaffe (källa: Naturskyddsföreningen). Tillsammans med alla de stora miljöinsatser som Göteborgs hotell väljer att göra kan du vara med och göra en positiv insats för miljön. Bara genom att bo och sova gott.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera