Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Hållbarhetsredogörelse

Hållbarhet för Göteborg & Co

Detta dokument förklarar grunden för Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete och sammanfattar bolagets ambitioner med utgångspunkt i strategiska planer och styrdokument.

Destinationen Göteborg ska till 2030 ha fördubblat turismen genom att vara en internationell förebild och alltid utmana hållbarhetsbegreppet.

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Bolaget ska vara en internationellt ledande plattform för samverkan när det gäller hållbar destinationsutveckling och en innovativ och hållbar utveckling av turism-, mötes- och evenemangsindustrin.

Turismen och bolagets verksamhet påverkar människor och samhälle och gör avtryck på miljön. Detta innebär också att vår verksamhet, våra handlingar och beslut, kan vara en kraft för positiv påverkan och förändring.

Göteborg & Co ska bidra till en destination som erbjuder hållbara, attraktiva och unika upplevelser och därmed bidra till ett levande Göteborg. I destinationens och upplevelsernas alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna.

Vi jobbar långsiktigt och tillsammans för att utvecklas på ett sätt där vi maximerar de positiva effekterna och minimerar de negativa effekterna av vår verksamhet och våra partnerskap.

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete grundar sig på Global Compacts tio principer, UNWTO:s definition på hållbar turism och Agenda 2030 – de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete och verka för att inspirera andra till mer hållbara val.

Medarbetare samt samarbetspartner som företräder bolaget förutsätts ha kännedom om, aktivt handla och verka med utgångspunkt i bolagets riktlinjer för hållbarhet.

Göteborg 2019-08-30

Vd Peter Grönbergs namnteckning.

Peter Grönberg, VD

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera