Hoppa till innehållet

Göteborg 2021 och strategiskt arbete

I samverkan med ett stort antal aktörer driver vi projekt och verksamheter inom områden som har stor betydelse för destinationen och destinationens framtida verksamhet.

The Public pool in Frihamnen

Allmänna badet i Jubileumsparken, Frihamnen. Foto: Beatrice Törnros

Strategiska utvecklingsprojekt

Här är de strategiska utvecklingsprojekt som bolaget driver. Längre ned hittar du andra uppdrag av strategisk natur.

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Göteborg 2021 är ett av Göteborgs viktigaste visionsuppdrag. Arbetet utgår från en vision som handlar om att göra Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. En stad som är innovativ och öppen, en inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Just nu tittar Göteborgs politiker på några olika alternativ för hur jubileet kan firas, med anledning av den fortsatta situationen med covid-19. Det är ett politiskt beslut som förväntas komma i september 2020.

Detta har hänt – en sammanfattning

2009 får Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. 2011 startar idéinsamlingen som resulterar i 1680 idéer och förslag från göteborgarna själva. 2013-2014 prövas ett antal av dessa idéer i förstudier och 2015 lämnar jubileumsorganisationen in 20 rekommenderade jubileumssatsningar till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. Varje jubileumssatsning tilldelas en projektägare inom staden som får ansvar att ta satsningen vidare. Vid sidan av dessa jubileumssatsningar välkomnas även externa initiativ. Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare, företag, föreningar och andra aktörer i olika sammanhang. På det sättet hålls den öppna processen levande. Och det ger resultat då antalet aktörer som vill ta sikte på 2021 ökar för varje år. Läs mer på Göteborgs 400-årsjubileum 2021:s hemsida.

Restaurang Gabriel

Foto: Tina Stafrén

Göteborg som matstaden

Mat är glädje som dessutom skapar jobb och tillväxt. Maten har länge varit en strategisk reseanledning för destinationen. Krögare och producenter arbetar tillsammans i en väl utvecklad samverkan för att stärka Göteborg som en matupplevelsestad. Lika viktigt är det västsvenska regionsamarbete där bland annat lokal matproduktion spelar en viktig roll, liksom att skapa förutsättningar för småskaliga producenter att växla upp för en hållbar lönsamhet. Göteborgs Stad har också arbetat medvetet med en ekologisk profil för att utveckla de egna verksamheterna.

För att utveckla samarbetet inom region och stad kring mat på ett strategiskt plan har Göteborg & Co initierat Matstrategigruppen för Göteborg och Västsverige. Gruppen har enats om sex fokusområden att utveckla:

  • Måltidsturism som ett verktyg för att utveckla destinationen.
  • En kreativ region skapar förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion.
  • Den mångfald vi har i stad och region ska få ta plats i matstaden.
  • Säkerställa kompetensutveckling som tydligare matchar behovet i stad och region.
  • Lokal mat i fler sammanhang.
  • Vi ska servera mat från hållbar produktion till för¬skola, skola och äldreomsorg.

Under 2018 var bolaget delaktigt i genomförandet av konferensen Tomorrows Food Travel tillsammans med Centrum för Turism vid Göteborgs Universitet, Visit Sweden och Turistrådet Västsverige. Konferensen hade fokus på mat och hållbarhet med inriktning mot besöksnäringen och hade drygt 200 nationella och internationella deltagare.

Göteborg & Co verkar också genom möten och evenemang för utvecklingen av hållbara restauranger och leverantörer. Kravställning och samverkan är viktiga delar i arbetet. Exempelvis innehåller miljödiplomering¬en av möten och evenemang krav på ekologiska livs¬medel och måltider, vegetariska alternativ och fisk från hållbara bestånd.

Utveckling stad-region

Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. Här har Göteborg stark framtida konkurrenskraft. Det kräver att stad och region  stärker varandra. En destination slutar inte vid en kommungräns utan består av det område som besökaren tolkar som ett resmål.

Göteborg & Co realiserar samverkansavtalet med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige, fördjupar samverkan med Göteborgsregionen med fokus på affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet, bygger vidare och utvecklar den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Turiststaden och privata aktörer.

I projektet Tillväxt Turism har tre organisationer samverkat för att tydliggöra sina roller och erbjudanden. Projektperioden har varit 2016-2018 och har…

Göteborgarna och deras engagemang är en av vår destinations största styrkor och ingen marknadsföring kan mäta sig med den som…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera