Hoppa till innehållet

Ledning

Ansvarar för det övergripande, långsiktiga, strategiska arbetet med att utveckla Göteborg som destination. Ledningen ansvarar också för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt och samarbeten. Ledningsgruppen består av chefen för respektive affärsområde samt stabsfunktioner. VD:n har det övergripande ansvaret för all personal.

Peter Grönberg, Vd

peter.gronberg@goteborg.com
+46 31 368 40 00

Andrea Jovell, Chef Marknad & Kommunikation

andrea.jovell@goteborg.com
+ 46 703 97 00 63

Annika Hallman, Chef Möten

annika.hallman@goteborg.com
+46 31 368 40 52

Gunilla Hammer, Ekonomichef

gunilla.hammer@goteborg.com
+46 31 368 40 80

Jesper Pamp, Strategisk planeringsledare

jesper.pamp@goteborg.com
+46 31 368 40 22

Ansvarig för kluster- och ledningsfrågor samt processer kring styrning, uppföljning och kontroll.

Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg

Samordnar bolagets strategiska hållbarhetsarbete.
Kontakt för European Capital of Smart Tourism och Global Destination Sustainability Index.

Lars Isacson, Chef Staben

lars.isacson@goteborg.com
+46 31 368 40 09

Lennart Johansson, Chef Näringslivsgruppen

Linda Hunevik, Vd-assistent

linda.hunevik@goteborg.com
+46 728 55 37 81

Magnus Hallberg, Evenemangschef

magnus.hallberg@goteborg.com
+46 708 10 25 96

Maria Bergman, HR-Chef

maria.bergman@goteborg.com
+46 31 368 40 74

Therese Brusberg, Chef Göteborgs 400-årsjubileum

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera