Hoppa till innehållet
Vinga fyr

Om Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Varför satsa på besöksnäringen?

Hela Göteborg växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen, inte minst för utsatta grupper, och bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen och står för en betydande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. I en global kontext står sektorn för vart elfte jobb på planeten.

Tillväxten kommer inte av sig självt

Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärlden förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om.

Göteborg & Co som plattform för samverkan

Samarbete är en grundbult om Göteborg ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå, som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser, främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. I det här arbetet fungerar Göteborg & Co som en plattform för samverkan.

Helheten är större än delarna

Destinationens beroende av såväl turist- som mötes- och evenemangsstaden kan inte nog understrykas. Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som gör att vi kommer att kunna stå ut i det myller av destinationer som slåss om att vara morgondagens attraktiva resmål.

Klustret Turism, Kultur & Evenemang

Göteborg & Co ingår tillsammans med Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Göteborg & Co är klustrets moderbolag.

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för och med boende,…

Ledamöter Jonas Ransgård (M) ordförande Eva Flyborg (L) 1:e vice ordförande Alice Vernersson (V) 2:e vice ordförande Kurt Eliasson (S)…

Ansvarar för det övergripande, långsiktiga, strategiska arbetet med att utveckla Göteborg som destination. Ledningen ansvarar också för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt…

Besökare kommer hit av olika anledningar. Det kan vara som deltagare i en stor kongress eller mässa, för att gå…

Göteborg & Co:s styrande dokument utgörs av kommunfullmäktiges budget, anvisningar och direktiv samt mål- och inriktningsdokument. Foto: Kjell Holmner Styrande dokument…

Här kan du ta del av såväl Destinationens som Göteborg & Co:s affärsplaner för 2018 – 2020. De beskriver vägen…

I samverkan med ett stort antal aktörer driver vi projekt och verksamheter inom områden som har stor betydelse för destinationen…

Göteborg & Co ingår som en aktiv partner i ett antal nationella och internationella nätverk och samverkar med en rad…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera