Hoppa till innehållet

Besöksnäringens kunskapshubb

Destinationens dataplattform – en del av besöksnäringens kunskapshubb

I en allt mer föränderlig värld är kunskap om besökaren och dess beteende och behov en nyckelkomponent i hur en destination kan utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom att lämna och bearbeta stora mängder data som processas kan vi få svar på hur besökaren interagerar med destinationen och vilka behov de har.

Denna data kan också ge svar på varför saker händer, rekommendera bästa beslut och i en framtid ge besöksnäringen möjligheten att använda AI för att fatta realtidsbeslut, lära sig, förstå och dra slutsatser.

I samarbete med besöksnäringens aktörer

För att ta besöksnäringen från reaktiv till proaktivt jobbar Göteborg & Co tillsammans med en rad aktörer inom besöksnäringen med att ta fram ett första koncept och prototyp till en dataplattform för destinationen Göteborg. Plattformen är en del av besöksnäringens kunskapshubb som bygger på att samla in, berika, analysera och tillgängliggöra besöksdata inom transport, boende och aktiviteter.

Dataplattformen skapar ett mervärde

Principen är enkel; de aktörer som lämnar information kommer också kunna ta del av den berikade informationen senare.

Med hjälp av olika typer av aktörer som lämnar information kommer alla kunna ta del av all data. På så vis blir det enklare för besöksnäringen att få en helhetsbild av besökaren. Var bor de? Var äter de? Vilka aktiviteter sysselsätter de sig med under semestern?

Ju fler som ansluter sig till dataplattformen, desto mer avancerad data går att få. Kunskapen om besökaren ökar successivt och i slutändan är tanken att denna plattform kan hjälpa besöksnäringen att förstå hela kretsloppet; hur tänker besökaren inför besöket, hur planerar, bokar och delar hen upplevelsen?

Stimulerar till forskning

Vi ser också framför oss att akademier, lärosäten och privata aktörer ska kunna ta del av informationen för att stimulera forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi tror nämligen att samarbete och delad data i from av öppen data rustar besöksnäringen för framtiden.

Förutom att bygga upp kunskapen om besökaren står även frågan om datasäkerhet och integritet i fokus. All information som samlas in kommer att anonymisera och göras om till besökskluster (segment). Plattformens uppgift är således inte att kartlägga enskilda individer utan snarare att förstå vad besökaren behöver för att få ut mesta möjliga av sitt besök.


Hur blir jag en partner?

Är du en del av besöksnäringen i Göteborgsregionen, Sverige eller Europa och tror precis som vi på samarbete och öppen data? Kontakta oss för mer information på:
Niklas.masuch@goteborg.com


Nyheter

Webinar: GREAT – morgondagens besöksnäring

Vardagen som vi känner den i besöksnäringen har med covid-19 förändrats i grunden. Nya behov och nya affärsmodeller påskyndar behovet av ökad digitalisering med IT-lösningar kopplade till besöksnäringen.

I detta webinar pratar bland annat Niklas Masuch, projektledare på Göteborg & Co, om besöksnäringens digitala kunskapshubb och hur den kommer att fungera.


Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera