Hoppa till innehållet

Besöksnäringskollen

På denna sida visar vi statistik på hur det ser ut för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Senaste uppdatering var 28 augusti 2020.

Viktigaste hotellnyckeltalen i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 förväntas landa på 37,5 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 15,000 (basvärde för daglig omsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).


Antal varsel i riket, regionen och branschen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen månadvis 2018 – 2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen, juni 2013-2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Den preliminära gästnattstatistiken visar att antalet gästnätter i Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem minskade med 70 % under juni till följd av coronapandemin. 141 285 kommersiella övernattningar noterades (exkl. camping). Gästnattsvolymen ligger på väldigt låg nivå för en rekordvarm juni månad. Siffrorna visar dock en marginell återhämtning både antalsmässigt och procentuellt jämfört med månaden innan. Antalet gästnätter visar en ökning med 49% i juni jmf med maj 2020 och även den procentuella nedgången är något lägre än i maj (-70% i juni vs. -77 % i maj jämfört med samma månader förra året).

Svenska övernattningar som utgjorde 92,2 % av de totala gästnätterna minskade med 60% i juni medan utländska gästnätter visade en minskning på 92% jämfört med förra året. Den negativa utvecklingen innebär att Göteborgsregionen har tappat hälften av gästnätterna sammanlagt under det första halvåret.

Den genomsnittliga beläggningsgraden var långt ifrån nivån som vanligtvis noteras. Hotellens kapacitetsutnyttjande visade dock en försiktig förbättring med en beläggningsgrad på 24,1 % jämförelsevis med maj när beläggningsgraden var 17,3 %. Samtidigt sänkte hotellen priserna rejält, i större utsträckning i Göteborgs kommun än i övriga kommunerna i Göteborgsregionens. Detta gör att hotellens intjänandeförmåga (RevPAR) var ännu lägre i Göteborgs kommun jämfört med Göteborgsregionen som helhet.

Fördelningen av destinationens belagda hotellrum efter kundsegment var 37,4 % business och 62,6 % privat i juni.

I juni visar även gästnätter på camping en minskning jämfört med förra året (-28%). Redovisningen påverkas dock av att förra året rapporterade 20 campinganläggningar till SCB i juni medan i år var enbart 19 aktörer aktiva.
Övernattningar på camping är inte medräknade i rapportens redovisning av gästnätter.


Besöksflöde till Göteborg från andra svenska kommuner


Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera