Hoppa till innehållet

Göteborg är Europas huvudstad för smart turism 2020

Tävlingen European Capital of Smart Tourism startades av EU-kommissionen för att belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism. Göteborg blev i höstas, tillsammans med Málaga , vinnare under 2020.

Den som utses till huvudstad ska vara framstående inom fyra kategorier: tillgänglighet, hållbarhet, digitalisering samt kulturarv/kreativitet. I tävlingsbidraget lyfte Göteborg sina styrkor i alla fyra kategorier, och underströk samtidigt ambitionen att dela med sig av kunskap och erfarenheter till andra destinationer.

Vid sidan av det huvudsakliga utnämnandet fick Göteborg också ett hedersomnämnande i kategorin hållbarhet.

FRÅN SMART TILL SMARTARE

Nu pågår planeringen av det kommande året. Med titeln som verktyg skapar vi nu en scen för stadens besöksnäring. En internationell scen där vi kan lyfta fram goda exempel och arbetssätt för att driva på smart utveckling i Europa, samt en scen för att hjälpa andra att bli ännu bättre på att ta vara på de möjligheter som kommer med digitalisering, hållbarhet, tillgänglighet och kultur/kreativitet.

Under året kommer vi att bjuda in till samtal, seminarier och många olika samarbetsformer för att tillsammans fortsätta utvecklas och bli ännu smartare.

Här kan du ta del av Göteborgs ansökan till European Capital of Smart Tourism.


Nyheter om Göteborg och European Capital of Smart Tourism 2020

Välkommen till besöksnäringens kunskapshubb där öppen data skapar ny insikt och innovation!

2020-06-25

Göteborg & Co investerar nu i ett koncept och en prototyp av en destinations data plattform (DDP) som kommer att ligga till grund för ett långsiktigt arbete för att bli ett av Europas ledande kunskapshubbar inom besöksnäringen.

Konceptet fokuserar på fyra centrala områden, där öppen data står i centrum.

  • Samlar in data från besöksnäringens viktigaste datakällor inom transport, boende och aktiviteter
  • Binds samman, berikar och skapar insikter
  • Analysera, följer upp och förbättrar insamlings- och anrikningsprocessen
  • Paketerar och distribuerar öppen data

Destinations data plattformen ska stärka förmågan till omvärldsbevakning, analyser och statistik genom att göra det möjligt att samla in, berika (samköra), analysera, och göra data tillgänglig för besöksnäringens aktörer. I ett första steg mot destinations data plattform har Göteborg & Co beslutat att arbeta tillsammans HiQ i Göteborg.

Syftet med uppdraget är att ta fram ett tydligt och validerat koncept, förankrat mellan de olika aktörer som kommer att använda och berika kunskapshubben.

Digitaliseringsbehovet i besöksnäringen

2020-06-10

Den pågående krisen påskyndar behovet av digitalisering i besöksnäringen och många nya initiativ är redan på gång.

I juni genomfördes, i Göteborg & Co:s regi, en digital Think Tank med företrädare från såväl besöksnäringen i Västsverige som från IT-branschen.

Fokuset handlade om hur digitalisering och ny teknik kan bidra till att utveckla besöksnäringen när det vänder och hur vi kan planera för det nya normala. Deltagarna delade med sig av erfarenheter kring vilka möjligheter och utmaningar digitalisering och ny teknik innebär.

Think Tanken faciliterades av intresseföreningen GREAT som verkar för det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer i Västsverige. Initiativet är det första i en rad planerade workshops under året.

Hur kan smart turism vara relevant för en besöksnäring i kris?

2020-04-29

Besöksnäringen är liksom många andra branscher hårt påverkat av covid-19. Många länder har stängt sina gränser, städer har stängts ner under längre perioder och hårda restriktioner råder för invånarna. Större möten och evenemang ställs in eller skjuts upp på framtiden. De långsiktiga konsekvenserna för besöksnäringen går ännu inte att överblicka.

Programmet för året som European Capital of Smart Tourism planeras om, då många av de inplanerade aktiviteterna är uppskjutna eller inställda. Vi ställer nu om till digitalt fokus och delar kunskaper och erfarenheter i det internationella nätverket för smart turism i Europa.

Varje vecka möts 10 europeiska destinationer i digitala möten för att diskutera covid-19:s påverkan och effekter samt delar med sig av initiativ. Där deltar b la Malaga, Breda, Ljubljana, Karlsruhe, Helsingfors, Lyon och Linz. Fokus handlar om hur vi kan ställa och förbereda våra destinationer inför det som blir den nya besöksnäringen och det nya normala resandet efter covid-19. Just nu handlar smart turism om att vara en smart destination i kristid utan att tappa fokus på det långsiktiga

Nu är statyn på Kungsportsplatsen invigd

2020-03-12

När Göteborg fick utmärkelsen European Capital of Smart Tourism av EU-kommissionen, fick staden även ta emot en staty som en del av priset. Nu är statyn på plats på Kungsportsplatsen där den kommer att stå under året.

Idag invigdes den av Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande och av Peter Grönberg, VD på Göteborg & Co.

Göteborg startar året som European Capital of Smart Tourism 2020

2020-02-07

Fredagen den 7 februari samlades ett 40-tal representanter för staden, akademin och näringslivet till startmöte för huvudstadsåret. Syftet var att få så många som möjligt att bidra till att göra året till en motor i utvecklingen av destinationen och att göra Göteborg till en ännu smartare turistdestination.

– Göteborg har fått en fantastisk möjlighet att driva en hållbar utveckling av smarta turiststäder i Europa. Den ska vi förvalta väl tillsammans med våra intressenter och visa upp våra styrkeområden som destination, säger Peter Grönberg vd på Göteborg & Co.

Göteborg har av EU-kommissionen bjudits in att delta i flera sammanhang på mässor och konferenser i Europa under året. Dessutom ska en rad aktiviteter ske på hemmaplan där Göteborg är värd tillsammans med olika samarbetspartner.

Läs mer om kick-offen för huvudstadsåret.

Göteborg medverkar på resemässan FITUR i Madrid 2020

2020-01-26

Göteborg och Málaga som Capitals of Smart Tourism 2020 tillsammans med de övriga kategorivinnarna Breda, Ljubljana och Karlsruhe deltog på årets stora resemässa FITUR i Madrid. Bland annat närvarade representanter från städerna i kunskapsseminariet Utveckling av smarta turistdestinationer under FITUR Know-How.

Det var en intressant diskussion där städerna var och en berättade om hur de möter de aktuella utmaningar som besöksnäringen står inför, samt hur man arbetar för att vara ett smart besöksmål. I den gemensamma montern fick besökare från så väl branschen som allmänheten möjlighet att lära sig mer om European Capital of Smart Tourism och om hur EU stödjer städer i att främja arbetet med smart turism.

Fler bilder från FITUR Madrid 2020.

Uppstartsmöte med EU-kommissionen

2019-12-06

När Göteborg i oktober utsågs till Europas huvudstad för smart turism startade arbetet med att planera vad som ska hända under året. EU-kommissionens representant Ilona Lelonek Husting fick på fredagen 6 december en första genomgång av planerna.

– Det som imponerade mest på EU-kommissionen var hur vi lyckats med samverkan mellan besöksnäringen, staden och hur göteborgarna involveras. Nu ska vi titta på vilka aktiviteter som vi själva ska göra 2020 och vad som redan finns inplanerat, säger Helena Lindqvist som är projektledare på Göteborg & Co.

Det blir en plattform för att utveckla Göteborg som destination och samverka ännu tätare med alla intressenter. Men än mer handlar det om att ta en ledarroll inom EU för att utveckla en långsiktigt hållbar turism.

Fakta om priset

EU-kommissionen utfärdar titeln ”European Capital of Smart Tourism” till två europeiska städer i taget. De vinnande städerna ska utmärka sig genom att arbeta med turismutveckling på ett smart, innovativt och inkluderande sätt. 2019 hade Helsingfors och Lyon titeln, och 2020 är det Göteborg och Málaga som tar över rollen.

Städer inom EU med över 100 000 invånare kan delta. I EU-länder som saknar så stora städer får den största staden delta.

Genom att belöna smarta destinationer vill EU främja innovativ, inkluderande och mångkulturell turismutveckling. Utöver detta vill de också lyfta fram hur turism kan bidra till hållbar utveckling.

Läs mer på: https://smarttourismcapital.eu

Kontakt:
Helena Lindqvist, projektledare European Capital of Smart Tourism
helena.lindqvist@goteborg.com
Tel: 0725-41 84 50

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera